Analiza ryzyka

W ramach analizy ryzyka:

  • dokonamy identyfikacji zasobów informacyjnych i sklasyfikujemy je,
  • określimy cele przetwarzania danych osobowych,
  • wskażemy typ zagrożenia dla danych osobowych przetwarzanych w Państwa firmie,
  • dokonamy opisu zagrożenia oraz wskażemy prawdopodobieństwo wystąpienia incydentu,
  • określimy skutki wystąpienia incydentu oraz oszacujemy ryzyko wiążące się z procesem przetwarzania danych,
  • dokonamy oceny wyników szacowania ryzyka oraz przygotujemy plan wdrożenia procedur i zabezpieczeń.

Poproś o ofertę