Audyt ochrony danych osobowych

W ramach audytu:

  • sprawdzimy przygotowanie Państwa firmy do wdrożenia RODO,
  • zweryfikujemy dotychczasowe procedury oraz poprawność posiadanych dokumentów, umów oraz stosowanych środków ochrony danych osobowych pod kątem zgodności z nowymi wymogami,
  • zweryfikujemy infrastrukturę budynku pod kątem posiadanych zabezpieczeń
  • przeprowadzimy inwentaryzację zbiorów danych osobowych oraz przetwarzanych w ich ramach danych,
  • zweryfikujemy poprawność klauzul informacyjnych i klauzul zgody oraz ich stopień dostosowania do rozszerzonego obowiązku informacyjnego,
  • sprawdzimy obecną politykę bezpieczeństwa oraz zweryfikujemy, czy niezbędne jest powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
  • stworzymy raport zawierający wyniki oraz rekomendację działań korygujących, tj. czynności, które powinni Państwo podjąć, aby dostosować swoją organizację do funkcjonowania w nowej rzeczywistości prawnej.

Poproś o ofertę