Dokumentacja

Pełna dokumentacja związana z ochroną danych osobowych powinna tworzyć Teczkę RODO, na którą składają się:

 • Indywidualna Polityka Bezpieczeństwa,
 • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym,
 • Analiza ryzyka,
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych i rejestr zbiorów danych osobowych,
 • Procedura postępowania w przypadku naruszeń
 • Rejestr naruszeń,
 • Ewidencja szkoleń,
 • Rejestr zmian dokumentacji,
 • Procedury bezpieczeństwa (m.in. procedura kontroli dostępu do pomieszczeń, procedura obiegu dokumentów, procedura kopii bezpieczeństwa, procedura rekrutacji pracowników i inne),
 • Wzory upoważnień oraz oświadczeń dla pracowników,
 • Wzory umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawieranych z podmiotami trzecimi.

Poproś o ofertę indywidualną

PAKIET RODO - WZORY DOKUMENTACJI

159 zł*

Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych – wzór z załącznikami:

Wyznaczenie Koordynatora ds Ochrony Danych Osobowych – wzór

Wyznaczenie obszaru przetwarzania danych osobowych

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z klauzulą poufności

Zgoda/ Odwołanie zgody na przebywanie w miejscu przetwarzania danych osobowych – wzór

Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych

Raport z incydentu

Rejestr incydentów

Tabela naruszeń

Wzór zgłoszenia incydentu do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Wykaz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych

Wniosek o udostępnienie danych osobowych

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym – wzór z załącznikami:

Wyznaczenie Administratora Systemu Informatycznego – wzór

Wykaz uprawnień do systemu informatycznego

Wykaz programów służących do przetwarzania danych

Ewidencja urządzeń przenośnych

Regulamin ochrony danych osobowych – wzór

Klauzula informacyjna

Zamów

*cena netto/opłata jednorazowa

Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych – indywidualnie opracowana z załącznikami

799 zł*

Wyznaczenie Koordynatora ds Ochrony Danych Osobowych – wzór

Wyznaczenie obszaru przetwarzania danych osobowych

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z klauzulą poufności

Zgoda/ Odwołanie zgody na przebywanie w miejscu przetwarzania danych osobowych – wzór

Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Indywidualny Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych

Raport z incydentu

Rejestr incydentów

Tabela naruszeń

Wzór zgłoszenia incydentu do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Wykaz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych

Wniosek o udostępnienie danych osobowych

Analiza ryzyka

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym – indywidualnie opracowana wraz z załącznikami:

Wyznaczenie Administratora Systemu Informatycznego – wzór

Wykaz uprawnień do systemu informatycznego

Wykaz programów służących do przetwarzania danych

Ewidencja urządzeń przenośnych

Regulamin ochrony danych osobowych – wzór

Klauzula informacyjna

Klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych

Darmowa aktualizacja dokumentów przez okres 24 miesięcy

Zamów

*cena netto/opłata jednorazowa

Pakiet RODO dla branży medycznej

999 zł*

Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych – indywidualnie opracowana wraz z załącznikami

Wyznaczenie Koordynatora ds Ochrony Danych Osobowych – wzór

Wyznaczenie obszaru przetwarzania danych osobowych

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z klauzulą poufności

Zgoda/ Odwołanie zgody na przebywanie w miejscu przetwarzania danych osobowych – wzór

Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Indywidualny Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych

Raport z incydentu

Rejestr incydentów

Tabela naruszeń

Wzór zgłoszenia incydentu do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Wykaz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych

Wniosek o udostępnienie danych osobowych

Analiza ryzyka

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym – indywidualnie opracowana wraz z załącznikami:

Wyznaczenie Administratora Systemu Informatycznego – wzór

Wykaz uprawnień do systemu informatycznego

Wykaz programów służących do przetwarzania danych

Ewidencja urządzeń przenośnych

Regulamin ochrony danych osobowych – wzór

Klauzula informacyjna

Klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych

Darmowa aktualizacja dokumentów przez okres 24 miesięcy

Zamów

*cena netto/opłata jednorazowa

Pakiet RODO + regulamin sklepu www

999 zł*

Regulamin sklepu internetowego – indywidualnie opracowany

Polityka prywatności sklepu internetowego – indywidualnie opracowana

Dostosowanie strony www pod względem RODO (checkboksy, cookies)

Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych – indywidualnie opracowana wraz z załącznikami

Wyznaczenie Koordynatora ds Ochrony Danych Osobowych – wzór

Wyznaczenie obszaru przetwarzania danych osobowych

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z klauzulą poufności

Zgoda/ Odwołanie zgody na przebywanie w miejscu przetwarzania danych osobowych – wzór

Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Indywidualny Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych

Raport z incydentu

Rejestr incydentów

Tabela naruszeń

Wzór zgłoszenia incydentu do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Wykaz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych

Wniosek o udostępnienie danych osobowych

Analiza ryzyka

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym – indywidualnie opracowana wraz z załącznikami:

Wyznaczenie Administratora Systemu Informatycznego – wzór

Wykaz uprawnień do systemu informatycznego

Wykaz programów służących do przetwarzania danych

Ewidencja urządzeń przenośnych

Regulamin ochrony danych osobowych – wzór

Klauzula informacyjna

Klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych

Darmowa aktualizacja dokumentów przez okres 24 miesięcy

Zamów

*cena netto/opłata jednorazowa