Przejęcie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Outsourcing funkcji Inspektora Danych Osobowych to akceptowana przez UODO forma przejęcia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych.

W ramach przejęcia funkcji IOD zapewniamy:

 • przeprowadzenie audytu zgodności – inwentaryzacja budynku, miejsc przechowywania, sposobu prowadzenia dokumentacji, pracowników, podmiotów współpracujących, zasobów, systemów kontroli dostępów,
 • sporządzenie raportu pokontrolnego i rekomendacji działań,
 • stworzenie harmonogramu wdrożeniowego (plan kwartalny lub półroczny),
 • przeprowadzenie szkolenia dla pracowników zakończonego certyfikatem,
 • nadanie upoważnień pracownikom,
 • opracowanie analizy ryzyka,  
 • aktualizację i wdrożenie dokumentacji,
 • przygotowanie klauzul, regulaminów konkursów, programów lojalnościowych lub innych dokumentów ochrony danych osobowych,
 • przygotowanie i negocjowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych oraz aktualizacja stanu zabezpieczeń w razie zmian organizacyjnych lub prawnych,
 • reprezentowanie zleceniodawcy w kontaktach z UODO i klientami w zakresie kontroli zdalnej oraz bezpośredniej,
 • wsparcie w przypadku wystąpienia incydentów ochrony danych osobowych,
 • przeprowadzanie kontrolnych audytów ochrony danych osobowych (raz na kwartał lub raz na pół roku – w zależności od ustalonego harmonogramu wdrożeniowego),
 • przedstawianie raportów pokontrolnych, rekomendacji, harmonogramów wdrożeń,
 • tworzenie profesjonalnych opinii w zakresie ochrony danych osobowych,
 • comiesięczny biuletyn informacyjny dla klientów/ kontrahentów i pracowników
 • cykliczne szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych (raz na rok, w przypadku zmiany przepisów lub zakresu dostępów)
 • rozpatrywanie skarg osób fizycznych w związku z rzekomym naruszeniem ich praw,
 • zapewnienie kompleksowej informacji o bieżących sprawach, realizowanych w organizacji w związku z ochroną danych osobowych,
 • udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania lub wątpliwości związane z ochroną danych osobowych w przedsiębiorstwie

Zapytaj o ofertę

Pakiety

PODSTAWOWY
1200 zł/m-c
ROZSZERZONY
1600 zł/m-c
PEŁNY
2000 zł/m-c
INDYWIDUALNY
do ustalenia
Przeprowadzanie audytu zgodności
Przegląd miejsc przetwarzania danych osobowych (adres/siedziba oddział) 1 adres 1 adres 1 adres do ustalenia
Sporządzenie raportu pokontrolnego i rekomendacji działań
Ustalenie zakresu obowiązków IOD
Ustalenie zakresu obowiązków Administratora danych
Stworzenie harmonogramu wdrożeniowego (plan kwartalny lub półroczny)
Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników zakończonego certyfikatem Do 5 osób Do 10 osób Do 20 osób Do ustalenia
Nadanie upoważnień pracownikom Do 5 osób Do 10 osób Do 20 osób Do ustalenia
Weryfikacja systemów informatycznych związanych z przetwarzaniem danych osobowych Do ustalenia
Weryfikacja stron internetowych pod względem zgodności z RODO
Opracowanie analizy ryzyka
Przygotowanie polityki bezpieczeństwa
Przygotowanie i negocjowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych Do 10 umów Do 15 umów Do ustalenia
Przygotowanie klauzul, regulaminów konkursów, programów lojalnościowych lub innych dokumentów ochrony danych osobowych Do ustalenia
Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych oraz aktualizacja stanu zabezpieczeń w razie zmian organizacyjnych lub prawnych
Wsparcie w przypadku wystąpienia incydentów ochrony danych osobowych
Przeprowadzanie kontrolnych audytów ochrony danych osobowych (raz na kwartał lub raz na pół roku – w zależności od ustalonego harmonogramu wdrożeniowego)
Przedstawianie raportów pokontrolnych, rekomendacji, harmonogramów wdrożeń
Tworzenie profesjonalnych opinii w zakresie ochrony danych osobowych
Comiesięczny biuletyn informacyjny dla klientów/ kontrahentów i pracowników
Cykliczne szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych (raz na rok, w przypadku zmiany przepisów lub zakresu dostępów) Do ustalenia
Rozpatrywanie skarg osób fizycznych w związku z rzekomym naruszeniem ich praw Do ustalenia
Zapewnienie kompleksowej informacji o bieżących sprawach, realizowanych w organizacji w związku z ochroną danych osobowych Do ustalenia
Udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania lub wątpliwości związane z ochroną danych osobowych w przedsiębiorstwie
Indywidualne usługi dedykowane
Indywidualnie ustalona ilość szkoleń
Indywidualnie ustalona ilość miejsc przetwarzania danych
Koszyk Produkt usunięty Cofnij
 • Koszyk jest pusty