Przejęcie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Outsourcing funkcji Inspektora Danych Osobowych to akceptowana przez UODO forma przejęcia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych.

W ramach przejęcia funkcji IOD zapewniamy:

 • przeprowadzenie audytu zgodności – inwentaryzacja budynku, miejsc przechowywania, sposobu prowadzenia dokumentacji, pracowników, podmiotów współpracujących, zasobów, systemów kontroli dostępów,
 • sporządzenie raportu pokontrolnego i rekomendacji działań,
 • stworzenie harmonogramu wdrożeniowego (plan kwartalny lub półroczny),
 • przeprowadzenie szkolenia dla pracowników zakończonego certyfikatem,
 • nadanie upoważnień pracownikom,
 • opracowanie analizy ryzyka,  
 • aktualizację i wdrożenie dokumentacji,
 • przygotowanie klauzul, regulaminów konkursów, programów lojalnościowych lub innych dokumentów ochrony danych osobowych,
 • przygotowanie i negocjowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych oraz aktualizacja stanu zabezpieczeń w razie zmian organizacyjnych lub prawnych,
 • reprezentowanie zleceniodawcy w kontaktach z UODO i klientami w zakresie kontroli zdalnej oraz bezpośredniej,
 • wsparcie w przypadku wystąpienia incydentów ochrony danych osobowych,
 • przeprowadzanie kontrolnych audytów ochrony danych osobowych (raz na kwartał lub raz na pół roku – w zależności od ustalonego harmonogramu wdrożeniowego),
 • przedstawianie raportów pokontrolnych, rekomendacji, harmonogramów wdrożeń,
 • tworzenie profesjonalnych opinii w zakresie ochrony danych osobowych,
 • comiesięczny biuletyn informacyjny dla klientów/ kontrahentów i pracowników
 • cykliczne szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych (raz na rok, w przypadku zmiany przepisów lub zakresu dostępów)
 • rozpatrywanie skarg osób fizycznych w związku z rzekomym naruszeniem ich praw,
 • zapewnienie kompleksowej informacji o bieżących sprawach, realizowanych w organizacji w związku z ochroną danych osobowych,
 • udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania lub wątpliwości związane z ochroną danych osobowych w przedsiębiorstwie

Zapytaj o ofertę

Pakiety

PODSTAWOWY
1200 zł/m-c
ROZSZERZONY
1600 zł/m-c
PEŁNY
2000 zł/m-c
INDYWIDUALNY
do ustalenia
Przeprowadzanie audytu zgodności
Przegląd miejsc przetwarzania danych osobowych (adres/siedziba oddział)1 adres1 adres1 adresdo ustalenia
Sporządzenie raportu pokontrolnego i rekomendacji działań
Ustalenie zakresu obowiązków IOD
Ustalenie zakresu obowiązków Administratora danych
Stworzenie harmonogramu wdrożeniowego (plan kwartalny lub półroczny)
Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników zakończonego certyfikatemDo 5 osóbDo 10 osóbDo 20 osóbDo ustalenia
Nadanie upoważnień pracownikomDo 5 osóbDo 10 osóbDo 20 osóbDo ustalenia
Weryfikacja systemów informatycznych związanych z przetwarzaniem danych osobowychDo ustalenia
Weryfikacja stron internetowych pod względem zgodności z RODO
Opracowanie analizy ryzyka
Przygotowanie polityki bezpieczeństwa
Przygotowanie i negocjowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowychDo 10 umówDo 15 umówDo ustalenia
Przygotowanie klauzul, regulaminów konkursów, programów lojalnościowych lub innych dokumentów ochrony danych osobowychDo ustalenia
Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych oraz aktualizacja stanu zabezpieczeń w razie zmian organizacyjnych lub prawnych
Wsparcie w przypadku wystąpienia incydentów ochrony danych osobowych
Przeprowadzanie kontrolnych audytów ochrony danych osobowych (raz na kwartał lub raz na pół roku – w zależności od ustalonego harmonogramu wdrożeniowego)
Przedstawianie raportów pokontrolnych, rekomendacji, harmonogramów wdrożeń
Tworzenie profesjonalnych opinii w zakresie ochrony danych osobowych
Comiesięczny biuletyn informacyjny dla klientów/ kontrahentów i pracowników
Cykliczne szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych (raz na rok, w przypadku zmiany przepisów lub zakresu dostępów)Do ustalenia
Rozpatrywanie skarg osób fizycznych w związku z rzekomym naruszeniem ich prawDo ustalenia
Zapewnienie kompleksowej informacji o bieżących sprawach, realizowanych w organizacji w związku z ochroną danych osobowychDo ustalenia
Udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania lub wątpliwości związane z ochroną danych osobowych w przedsiębiorstwie
Indywidualne usługi dedykowane
Indywidualnie ustalona ilość szkoleń
Indywidualnie ustalona ilość miejsc przetwarzania danych