Szkolenie z ochrony danych osobowych

Szkolenie wstępne

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podczas szkolenia kursanci dowiedzą się jakie środki zabezpieczenia danych mogą stosować oraz poznają konsekwencje związane z incydentami naruszającymi ochronę danych osobowych.

Szkolenie zakończone jest testem oraz certyfikatem wydanym przez Inspektora Danych Osobowych.

Ramowy program szkolenia zawiera:

 • Terminy i definicje z zakresu ochrony danych osobowych
 • Zasady ochrony informacji
 • Zasady powierzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym
 • Zasady zabezpieczania danych osobowych
 • Zasady postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych,
 • Prawa osób, których dane dotyczą
 • Informacje o odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów RODO

Zapytaj o szkolenie indywidualne

Szkolenie okresowe

Szkolenie dedykowane jest osobom, które chcą uzupełnić swoją wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych. Celem szkolenia jest utrwalenie dotychczasowych wiadomości oraz zapoznanie ze zmianami i aktualnym programem dobrych praktyk.

Szkolenie indywidualne uzupełniamy o analizę i dyskusję dotyczącą:

 • zagrożeń panujących w firmie
 • obecnie panujących procedur

Szkolenie zakończone jest certyfikatem wydanym przez Inspektora Danych Osobowych.

Ramowy program szkolenia:

 • Terminy i definicje dotyczące ochrony danych osobowych – przypomnienie wiadomości
 • Zasady przetwarzania danych osobowych:
  • podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych,
  • formy spełniania obowiązku informacyjnego
  • współpraca z firmami zewnętrznymi – powierzenie przetwarzania danych osobowych,
  • prawa osób, których dane osobowe dotyczą,
  • zasady zabezpieczenia danych osobowych
  • Zapoznanie z aktualnie panującymi dobrymi praktykami w ramach ochrony danych osobowych

Zapytaj o szkolenie indywidualne

Szkolenie dla pracowników przetwarzających dane wrażliwe

Celem szkolenia jest przekazanie wiadomości z zakresu ochrony danych osobowych z uwzględnieniem ochrony danych osobowych wrażliwych.  Uczestnicy zostaną zapoznani z aktualnym programem dobrych praktyk oraz przygotowani pod katem panujących zasad dotyczących ochrony danych osobowych.

Szkolenie indywidualne uzupełniamy o analizę i dyskusję dotyczącą:

 • zagrożeń panujących w firmie
 • obecnie panujących procedur

Szkolenie zakończone jest certyfikatem wydanym przez Inspektora Danych Osobowych.

Ramowy program szkolenia:

 • Terminy i definicje dotyczące ochrony danych osobowych – przypomnienie wiadomości
 • Zasady przetwarzania danych osobowych:
  • podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych,
  • formy spełniania obowiązku informacyjnego
  • współpraca z firmami zewnętrznymi – powierzenie przetwarzania danych osobowych,
  • prawa osób, których dane osobowe dotyczą,
  • zasady zabezpieczenia danych osobowych
  • Zapoznanie z aktualnie panującymi dobrymi praktykami w ramach ochrony danych osobowych
  • Dane osobowe wrażliwe – sposoby postępowania i formy zabezpieczeń

Zapytaj o szkolenie indywidualne

Szkolenie standardowe dla osób przetwarzających dane osobowe w szerokim zakresie

Szkolenie dedykowane jest osobom, przetwarzającym dane osobowe w szerokim zakresie (pracodawcy i osoby zarządzające pracownikami, pracownicy służb medycznych, pracownicy administracyjno – biurowi przetwarzający dane osobowe w szerokim zakresie, pracownicy przetwarzający dane wrażliwe). Celem szkolenia jest utrwalenie dotychczasowych wiadomości oraz zapoznanie ze zmianami i aktualnym programem dobrych praktyk.

Szkolenie indywidualne uzupełniamy o analizę i dyskusję dotyczącą:

 • zagrożeń panujących w firmie
 • obecnie panujących procedur

Szkolenie zakończone jest certyfikatem wydanym przez Inspektora Danych Osobowych.

Ramowy program szkolenia:

 • Terminy i definicje dotyczące ochrony danych osobowych – przypomnienie wiadomości
 • Zasady przetwarzania danych osobowych:
  • podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych,
  • formy spełniania obowiązku informacyjnego
  • współpraca z firmami zewnętrznymi – powierzenie przetwarzania danych osobowych,
  • prawa osób, których dane osobowe dotyczą,
  • zasady zabezpieczenia danych osobowych
  • Zapoznanie z aktualnie panującymi dobrymi praktykami w ramach ochrony danych osobowych
  • Dane osobowe wrażliwe – sposoby postępowania i formy zabezpieczeń

Zapytaj o szkolenie indywidualne

Szkolenie: Pakiet BHP i RODO

Proponujemy Państwu pakiety indywidualnych szkoleń z zakresu BHP i RODO. Szkolenia opracowane i prowadzone są przez wykwalifikowanych i certyfikowanych specjalistów.

Szkolenia zawierają pełny materiał dotyczący zagadnień na poszczególnych stanowiskach i w branży, zakończone są testem z nieograniczoną ilością podejść oraz certyfikatem ukończenia szkoleń

Zapytaj o szkolenie indywidualne