Wdrożenie RODO

Pełny pakiet wdrożeniowy zawiera:

  • audyt RODO,
  • analizę ryzyka,
  • opracowanie niezbędnej dokumentacji (wzory procedur, polityk, oświadczeń, umów, rejestrów),
  • harmonogram wdrożenia,
  • wdrożenie odpowiednich procedur,
  • dostosowanie strony www,
  • przeprowadzenie szkoleń dla pracowników,
  • audyt powdrożeniowy (po 6 miesiącach od wdrożenia RODO).
Wspieramy przedsiębiorców na terenie Trójmiasta i okolic – najczęściej wdrożenie RODO Gdańsk, Pruszcz Gdański, Straszyn i okolice.

Zapytaj o ofertę indywidualną