Sklep

Pakiet RODO dla Administratorów zatrudniających pracowników – przetwarzających dane osobowe

300.00  + VAT

Prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych jest jednym z podstawowych obowiązków wynikających z przepisów unijnego Rozporządzenia.

W skład pakietu dokumentacji  RODO dla Administratorów zatrudniających pracowników – przetwarzających dane osobowe wchodzą:

Polityka ochrony danych osobowych

wraz z załącznikami

 • Decyzja o niepowołaniu Inspektora Ochrony Danych
 • Wykaz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe
 • Klauzule informacyjne – wzory
  • Wzorzec ogólny
  • Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w rekrutacji
  • Klauzula informacyjna dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę
  • Klauzula informacyjna skierowana do Klientów
 • Umowa powierzenia – wzór
 • Formularze zgód – wzory
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniem pracownika

 

 • Procedura privacy by default
 • Procedura privacy by design
 • Procedura postępowania w przypadku naruszeń
 • Procedura powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Procedura realizacji obowiązku informacyjnego
 • Procedura realizacji żądań podmiotu danych
 • Procedura tworzenia kopii zapasowych
 • Procedura udostępniania danych osobowych
 • Procedura przeprowadzania analizy ryzyka
 • Procedura przeprowadzania audytów
 • Procedura prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych
 • Procedury bezpiecznego przetwarzania danych osobowych dla osób upoważnionych
 • Procedury bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych

 

 • Rejestr realizacji żądań podmiotów danych
 • Rejestr umów powierzenia
 • Rejestr podmiotów, którym udostępniono dane osobowe
 • Rejestr incydentów
 • Rejestr naruszeń
 • Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Rejestr napraw, przeglądów i konserwacji w systemie informatycznym
 • Rejestr urządzeń i nośników wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych