Sklep

Pakiet RODO dla jednoosobowej działalności gospodarczej

250.00  + VAT

Prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych jest jednym z podstawowych obowiązków wynikających z przepisów unijnego Rozporządzenia.

W skład pakietu dokumentacji  RODO dla jednoosobowej działalności gospodarczej wchodzą:

Polityka ochrony danych osobowych

wraz z załącznikami

 • Decyzja o niepowołaniu Inspektora Ochrony Danych
 • Wykaz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe
 • Klauzule informacyjne – wzory
 • Umowa powierzenia – wzór
 • Formularze zgód – wzory
 • Procedura privacy by default
 • Procedura privacy by design
 • Procedura realizacji obowiązku informacyjnego
 • Procedura postępowania w przypadku naruszeń
 • Procedura powierzenia danych
 • Procedura realizacji żądań podmiotu danych
 • Procedura tworzenia kopii
 • Procedura udostępniania danych
 • Procedura prowadzenia analizy ryzyka
 • Procedura prowadzenia audytów
 • Rejestr realizacji żądań podmiotów danych
 • Rejestr umów powierzenia
 • Rejestr podmiotów, którym udostępniono dane osobowe
 • Rejestr incydentów
 • Rejestr naruszeń