Sklep

Pakiet RODO dla jednoosobowej działalności gospodarczej

250.00  + VAT

Prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych jest jednym z podstawowych obowiązków wynikających z przepisów unijnego Rozporządzenia.

W skład pakietu dokumentacji  RODO dla jednoosobowej działalności gospodarczej wchodzą:

Polityka ochrony danych osobowych

wraz z załącznikami

  • Decyzja o niepowołaniu Inspektora Ochrony Danych
  • Wykaz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe
  • Klauzule informacyjne – wzory
  • Umowa powierzenia – wzór
  • Formularze zgód – wzory
  • Procedura privacy by default
  • Procedura privacy by design
  • Procedura realizacji obowiązku informacyjnego
  • Procedura postępowania w przypadku naruszeń
  • Procedura powierzenia danych
  • Procedura realizacji żądań podmiotu danych
  • Procedura tworzenia kopii
  • Procedura udostępniania danych
  • Procedura prowadzenia analizy ryzyka
  • Procedura prowadzenia audytów
  • Rejestr realizacji żądań podmiotów danych
  • Rejestr umów powierzenia
  • Rejestr podmiotów, którym udostępniono dane osobowe
  • Rejestr incydentów
  • Rejestr naruszeń

 

Koszyk Produkt usunięty Cofnij
  • Koszyk jest pusty